นิยามของความอร่อยนั้นแสนสั้น แต่ความอร่อยของจริงนั้นไร้ขอบเขต