วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินสด / โอนเงิน

1. ชำระเงินสด / โอนเงิน

gudbox-kbank-bbl

 

 • เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วสามารถชำระเงินได้ทันที
  • แจ้งยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 20.00 น.
  • คำสั่งซื้อที่ไม่มีการยืนยันการชำระเงินจะถูกยกเลิกคำสั่งซื้อทันทีหลังเวลา 20.00 น.

2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 • รับชำระด้วยบัตรเครดิตเมื่อยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท
 • มีค่าธรรมเนียม 3% สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต


หมายเหตุ*

 • กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกคำสั่งซื้อจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 • กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน
 • หากต้องการแก้ไขคำสั่งซื้อ จะต้องแก้ไขก่อนการแจ้งชำระเงินเท่านั้น
 • กรณีที่ทางร้านไม่สามารถดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ทางร้านกำหนดหรือตามที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าก่อนการชำระเงิน ทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้าทันที