วิธีการชำระเงิน

เมื่อยืนยันรายการอาหารและจำนวนที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำไม่น้อยกว่า 50% (หรือชำระเงินเต็มจำนวน) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคาร กั๊ดข้าวกล่อง

Prompt Pay

ชื่อบัญชีนายฐานันดร์ ใจซื่อ

ยินดีรับบัตรเครดิต
(ยอดไม่เกิน 10,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 3%)

 

 


หมายเหตุ*

  • หากต้องการแก้ไขรายการอาหาร จะต้องแจ้งแก้ไขก่อนชำระเงิน หากต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการภายหลังจากมีการแจ้งชำระเงินแล้วลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้น
  • กรณียกเลิกคำสั่งซื้อทางร้านจะไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
  • กรณีที่ทางร้านไม่สามารถดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ทางร้านกำหนดหรือตามที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าก่อน)การชำระเงิน ทางร้านยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน