เครื่องดื่มสมุนไพร

  • น้ำเก็กฮวย
  • น้ำตะไคร้
  • น้ำใบเตย

เลือกความหวานได้ทั้งแบบ หวานปกติ และ หวานน้อย


*คำแนะนำ

  1. หากต้องการสั่งเพื่อนำไปดื่มในแบบเย็น เลือกสั่งแบบหวานปกติ เมื่อเติมน้ำแข็งจะได้ความหวานที่เหมาะสม
  2. ปริมาณที่แนะนำ 1 ถัง : 15 คน

น้ำสมุนไพร หลากหลายสรรพคุณ จากสมุนไพรสดและตากแห้ง

เครื่องดื่มสมุนไพรดีต่อสุขภาพ เหมาะกับงานเลี้ยงทุกรูปแบบ