นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. กั๊ดข้าวกล่อง ซึ่งต่อไปอาจจะแทนด้วย “เรา” มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามกฎหมายเท่านั้น
  2. เราจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเฉพาะในส่วนที่จำเป็นในการออกเอกสารการซื้อ-ขายเท่านั้น และเป็นการจัดเก็บในฐานข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ www.gudbox.in.th
  3. เราจะไม่มีการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลให้บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะเป็นการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายเท่านั้น
  4. กรณีเกิดข้อพิพาทต่างๆเรามีสิทธิ์ในการชี้แจงโดยอ้างข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่จำเป็นหรือทั้งหมดเพื่อแสดงต่อสาธารณะได้ กรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขข้อพิพาทสามารถติดต่อเราหรือใช้ช่องทางภายนอกในการดำเนินการระงับข้อพิพาทได้
  5. เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อกรณีสูญหายของข้อมูลที่เก็บอยู่บนฐานข้อมูลของเราทุกกรณี
  6. เรามีสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ตามเหตุที่เห็นสมควร