นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. กั๊ดข้าวกล่อง ซึ่งต่อไปอาจจะแทนด้วย “เรา” มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและสมาชิกเว็บไซต์ www.gudbox.in.th ตามกฎหมายเท่านั้น
  2. เราจะเก็บข้อมูลของลูกค้าเฉพาะในส่วนที่จำเป็น และจะไม่มีการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลให้บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะเป็นการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายเท่านั้น
  3. เราอาจมีการกล่าวอ้างถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าตามที่เกิดขึ้นจริงบนเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือต้องการปกปิดเป็นความลับลูกค้าสามารถแจ้งมิให้เปิดเผยหรือแจ้งเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวได้
  4. กรณีเกิดข้อพิพาทต่างๆเรามีสิทธิ์ในการชี้แจงโดยอ้างข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อแสดงต่อสาธารณะได้ กรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขข้อพิพาทสามารถติดต่อเราหรือใช้ช่องทางภายนอกในการดำเนินการระงับข้อพิพาทได้
  5. เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลที่เก็บอยู่บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ของเราทุกกรณี
  6. เรามีสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของลูกค้าได้ตามเหตุที่เห็นสมควร