ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นสัญญาระหว่างผู้รับบริการ(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าลูกค้า) กับ กั๊ดข้าวกล่อง(ซึ่งต่อไปอาจเรียกว่า “เรา”) ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลและนำเสนอขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.gudbox.in.th นี้

เงื่อนไข

1. การสั่งซื้ออาหาร

ลูกค้าจะต้องยืนยันข้อมูลต่างๆให้ชัดเจน ผ่านระบบข้อความ ไลน์, เฟสบุ๊ค หรือทางอีเมล์ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดที่ต้องระบุดังนี้

  • ลูกค้าต้องแจ้ง รายการอาหาร และจำนวนที่ต้องการ วันที่ เวลา และสถานที่จัดส่ง โดยต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน
  • เพื่อความสะดวกลูกค้าสามารถแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์และเฟสบุ๊คได้ทันที หากมีเงื่อนไขการจัดส่งพิเศษเช่นต้องจัดส่งในสถานที่ที่จัดไว้เป็นพิเศษ หรือต้องเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่การจัดงานสำคัญต่างๆให้ระบุในการสั่งซื้อด้วย
  • รายละเอียดสำคัญและเงื่อนไขต่างๆของลูกค้า เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร ลูกค้าต้องแจ้งในขั้นตอนการสั่งอาหาร หรือกรณีที่ต้องการสั่งเป็นอาหารเจ มังสวิรัต หรือวีแกน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ใส่วัตถุดิบชนิดใดหรือเครื่องปรุงใดลงไปในอาหาร และทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆก็ตามที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงในการสั่งซื้อ และขอแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาข้อมูลการสั่งอาหารให้ถี่ถ้วนก่อนยืนยันคำสั่งซื้อด้วยทุกครั้ง
  • เมื่อมีการตกลงยืนยันรายการทั้งหมดพร้อมชำระเงินแล้วลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 

2. การบริการ

กั๊ดข้าวกล่องมีความรับผิดชอบต่อบริการต่างๆแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า

  • สำหรับอาหารประเภทข้าวกล่อง แกงหม้อใหญ่ และอาหารประเภทจัดส่งพร้อมรับประทาน กั๊ดข้าวกล่องมีหน้าที่ผลิตอาหารตามคำสั่งซื้อ และจัดส่งตามวันเวลาและสถานที่ที่ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
  • สำหรับอาหารประเภทจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ กั๊ดข้าวกล่องให้บริการทั้งการผลิตอาหาร จัดเตรียม จัดเก็บ และดูแลลูกค้า ตลอดระยะเวลาการจัดเลี้ยงไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือตามแต่ที่ตกลงกับลูกค้าในงานนั้นๆ
  • การบริการเสริมอื่นๆเป็นไปตามข้อตกลงพิเศษที่เกิดขึ้นก่อนยืนยันการสั่งซื้อและวางมัดจำแล้วเท่านั้น
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงเดิมจนเกิดเป็นภาระค่าใช้จ่าย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในขั้นตอนการรับสินค้า 
  • ทุกบริการของเราลูกค้าจะต้องชำระเงินทั้งหมดก่อนถึงจะได้รับสินค้าโดยสมบูรณ์ กรณีที่วางเงินมัดจำไว้ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมกับเซ็นต์รับสินค้าในใบส่งของก่อน ลูกค้าจึงจะได้รับใบเสร็จรับเงินพร้อมกับอาหารตามที่สั่ง

3. เงื่อนไขอื่นๆ

กั๊ดข้าวกล่องมีความตั้งใจในการผลิต และพร้อมที่จะบริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นหากมีกรณีใดๆที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายของเรา กั๊ดข้าวกล่องขอให้ลูกค้ารับทราบว่ากั๊ดข้าวกล่องจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไป

  1. รับประกันเรื่องการจัดส่ง กั๊ดข้าวกล่องจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งให้ตรงตามเวลาที่ตกลง ซึ่งในสถานะการณ์ปกติกั๊ดข้าวกล่องจะเตรียมจัดส่งก่อนเวลานัด 30 นาทีเสมอ หากเป็นช่วงที่มีคำสั่งซื้อเข้ามามากและต้องจัดส่งหลายจุด สินค้าอาจจะถึงมือลูกค้าก่อน-หลัง 15 นาที ของเวลานัดโดยประมาณ
   • กรณีล่าช้าเกินเวลานัด 30-45 นาที กั๊ดข้าวกล่องถือเป็นความล่าช้าปกติ อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการจราจรหรือปัญหาความซับซ้อนของเส้นทาง และเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีนี้รบกวนลูกค้านัดเวลารับส่งสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที รวมถึงการแจ้งตำแหน่งพิกัดที่แน่นอนผ่านระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์(google map) เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   • กรณีที่จัดส่งล้าช้าเกินกว่า 1 ชั่วโมง กั๊ดข้าวกล่องยินดีชดใช้ด้วยการลดค่าอาหาร 40% หรือกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้ากั๊ดข้าวกล่องยินดีคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน
   • หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้โดยสิ้นเชิง กั๊ดข้าวกล่องยินดีชดใช้เต็มจำนวนของมูลค่าอาหารที่ลูกค้าสั่งซื้อ
   • และกรณีที่จัดส่งได้ตรงตามเวลา แต่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือก่อนรับสินค้า หรือลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ภายในระยะเวลา 45 นาที กั๊ดข้าวกล่องจะยึดเงินมัดจำและยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าทันที
  2. รับประกันเรื่องคุณภาพอาหาร กั๊ดข้าวกล่องยินดีรับประกันคุณภาพอาหารตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • อาหารกล่องเกือบทุกเมนูจะเป็นอาหารที่ปรุงสดใหม่แบบวันต่อวัน (ยกเว้นอาหารประเภทตุ๋น) ลูกค้ามั่นใจได้กับความสดใหม่ของวัตถุดิบและระยะเวลาในการปรุงอาหาร ที่จะทำเสร็จพร้อมส่งในระยะเวลาที่เหมาะสม กั๊ดข้าวกล่องรับประกันเรื่องคุณภาพอาหารที่จะยังคงสดใหม่พร้อมรับประทาน เมื่ออาหารถึงมือลูกค้าแล้วควรรับประทานทันทีหรือทิ้งไว้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงก่อนรับประทาน
   • อาหารกล่องที่จัดส่งแล้วหากไม่รับประทานในทันทีจะสามารถเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติได้ 2-3 ชั่วโมง หากไม่รับประทานในทันทีแนะนำให้เก็บไว้ในที่ๆอุณหภูมิต่ำ หรือแช่ตู้เย็นในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศา จะเก็บไว้ได้นาน 24 ชั่วโมง(แนะนำไม่ควรเก็บไว้เกิน 48 ชั่วโมง)
   • อาหารแปรรูป และอาหารอื่นๆที่จัดจำหน่ายโดยกั๊ดข้าวกล่อง กรุณาดูวันหมดอายุที่ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ อาหารบางชนิดอาจต้องทำการอุ่นร้อนหรือทำให้สุกซ้ำตามที่ระบุบนฉลาก และไม่ควรรับประทานอาหารที่หมดอายุแล้ว

เงื่อนไขสำคัญ

กรุณาสั่งอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 • กั๊ดข้าวกล่องเปิดรับคำสั่งซื้อในช่วงเวลา 7.30 – 16.00 น.
 • ชำระเงินมัดจำค่าอาหารขั้นต่ำ 50% เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ
 • ยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อทั้งหมดด้วยระบบข้อความ
 • กรณีลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อจะไม่มีการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

โปรดทราบ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกินขอบเขตข้อตกลงตามความรับผิดชอบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจนทำให้มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเกิดขึ้น กั๊ดข้าวกล่องจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ข้อกำหนด

 • ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ กั๊ดข้าวกล่องยึดถือความเท่าเทียมกันของมนุษย์ การให้บริการของกั๊ดข้าวกล่องถือเป็นการกระทำตามสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งกั๊ดข้าวกล่องมีฐานะเป็นผู้ขายสินค้ามีหน้าที่ผลิตและจัดส่งตามสัญญาเท่านั้น
  • กรณีที่ผู้สั่งอาหารมีพฤติกรรมในเชิงดูถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าโดยทางใดทั้งต่อเจ้าของร้านหรือพนักงานทุกระดับ กั๊ดข้าวกล่องมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการและยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ทันที
  • กั๊ดข้าวกล่องจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่นอกเหนือจากสินค้าและบริการที่ตกลงกันตามสัญญา
 • ค่าบริการพิเศษ คือการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ในกรณีเร่งด่วน หรือกรณีสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากคำสั่งเดิมกระทันหัน หรือในกรณีที่เป็นวันหยุดที่ต้องมีการจ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่มตามกฎหมาย
  • กั๊ดข้าวกล่องมีสิทธิ์ที่จะพิจารณารับหรือไม่รับข้อเสนอ กรณีงานเร่งด่วน หรือกรณีสั่งแก้ไขเพิ่มเติมกระทันหันได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจสุดท้ายของเจ้าของร้าน
  • กรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตแบบเร่งด่วน และมีส่วนเพิ่มของงาน จะมีการคิดค่าบริการพิเศษเพิ่มเติม อัตราของค่าบริการขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางร้านจะแจ้งค่าบริการพิเศษให้ลูกค้าทราบก่อน และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกค้ายืนยันว่ารับทราบแล้ว
  • กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ผลิตและบริการในวันหยุดพิเศษตามกฎหมายแรงงาน หรือวันหยุดของทางร้านจะมีการคิดค่าแรงเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในแต่ละงาน
   *ปกติทางร้านจะคิดเพิ่มค่าบริการพิเศษในวันหยุดสำคัญ เช่น วันหยุดสิ้นปี+วันหยุดขึ้นปีใหม่ วันหยุดสงกรานต์ ส่วนวันหยุดทั่วไปเช่นวันหยุดทางศาสนาทางร้านจะไม่คิดค่าบริการพิเศษเพิ่มแต่อย่างใด
 • ค่าเสียเวลา คือการคิดค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยในกรณีต่างๆเช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าวัตถุดิบ และค่าแรงงานที่กั๊ดข้าวกล่องได้จัดเตรียมไว้สำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว
  • ค่าเสียเวลาจะคิดเริ่มต้นที่ 10% ของมูลค่าของงาน (กรณีที่มูลค่างานต่ำกว่า 3,000 บาท คิดค่าเสียเวลาขั้นต่ำที่ 300 บาท)
  • หากว่ามูลค่าอุปกรณ์ ค่าวัตถุดิบ และค่าแรงงานที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้ามีมูลค่ามากกว่า 10% ของมูลค่างาน กั๊ดข้าวกล่องจะคิดค่าเสียเวลาตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • ระเบียบการขอคืนเงินค่ามัดจำ (ทุกกรณี)
  • ติดต่อเจ้าของร้านทางโทรศัพท์หมายเลข 0992434111 เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนขอคืนเงินค่ามัดจำ
  • ทำบันทึกข้อความ เขียนหรือพิมพ์ ส่งมาทางอีเมล์ของร้าน โดยระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ รายละเอียดและเหตุผลในการขอคืนเงิน พร้อมกับรายละเอียดช่องทางการรับเงินคืน
  • เจ้าของร้านจะทำการพิจารณาไม่เกิน 15 วันทำการ และจะแจ้งตอบกลับให้ทราบทางอีเมล์
  • กรณีที่อยู่ในเงื่อนไขการคืนเงินมัดจำ อาจมีการหักค่าเสียเวลาตามระเบียบ
   **กั๊ดข้าวกล่องจะไม่มีการคืนเงินในกรณีที่ลูกค้าทำผิดเงื่อนไขสัญญาการว่าจ้าง
 • การรับประกันคุณภาพ กั๊ดข้าวกล่องรับประกันคุณภาพอาหารเฉพาะรายการที่แสดงบนเว็บไซต์ หรือเมนูแนะนำตามฤดูกาลเท่านั้น สำหรับรายการอาหารอื่นๆที่ลูกค้าสั่งผลิตนอกเหนือจากรายการอาหารที่มีอยู่ถือเป็นข้อตกลงพิเศษ

กั๊ดข้าวกล่องเป็นผู้ให้บริการอาหารแบบออนไลน์ โดยใช้เว็บไซต์ www.gudbox.in.th เป็นสื่อในการนำเสนอขายสินค้าและบริการ โดยกั๊ดข้าวกล่องเปิดรับคำสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค(Facebook) รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้จะถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับกั๊ดข้าวกล่อง กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆก่อนสั่งซื้อ และเมื่อลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้ออาหารแล้วจะถือว่าได้รับทราบข้อตกลงในการให้บริการ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่แสดงให้เห็นทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ

 1. ภาพสินค้า ภาพอาหาร และภาพต่างๆที่ใช้ประกอบการเสนอขาย ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ บนสื่ออนไลน์ต่างๆ หรือภาพที่ลูกค้าได้รับผ่านช่องทางต่างๆจากเรา ภาพที่ใช้อาจมีการปรับแต่งเพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจจะแตกต่างกับสินค้าจริงในแง่ของ สีสัน การจัดวาง หรือการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของฤดูกาล ทั้งนี้กั๊ดข้าวกล่องพยายามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอภาพอาหารที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
 2. รูปภาพ วีดีโอ และสื่อต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยกั๊ดข้าวกล่องถือเป็นลิขสิทธิ์ของกั๊ดข้าวกล่อง ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบเห็นการละเมิดจะมีการดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด