ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตัวแทนขาย

รายละเอียดงาน

 • เสนอขายอาหาร และประสานงานลูกค้าเบื้องต้น

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการเสนอขาย
 • มีความรับผิดชอบ

ค่าตอบแทน

 • ค่าคอมมิชชั่น 5% (ค่าอาหาร)
 • ส่วนแบ่งค่าจัดส่ง (กรณีช่วยทำหน้าที่จัดส่ง)

พนักงานส่งอาหาร รถมอเตอร์ไซค์ (Part-time)

รายละเอียดงาน

 • จัดส่งอาหารรอบเมืองเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว และใบขับขี่
 • ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
 • อ่านแผนที่ และติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้
 • มีความรับผิดชอบ

ค่าตอบแทน

 • ส่วนแบ่งค่าจัดส่ง
 • ค่าซ่อมบำรุงพาหนะตามเงื่อนไขรอบการทำงาน
 • เบี้ยขยัน

พนักงานส่งอาหาร รถยนต์ (Part-time)

รายละเอียดงาน

 • จัดส่งอาหารรอบเมืองเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่
 • ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
 • อ่านแผนที่ และติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้
 • มีความรับผิดชอบ

ค่าตอบแทน

 • ส่วนแบ่งค่าจัดส่ง
 • ค่าซ่อมบำรุงพาหนะตามเงื่อนไขรอบการทำงาน
 • เบี้ยขยัน