ตำแหน่งรับสมัครงาน

ตัวแทนขาย

รายละเอียดงาน

 • เสนอขายอาหาร และประสานงานลูกค้าเบื้องต้น
 • รักษายอดขายต่อเดือน
 • ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่ง

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการเสนอขาย
 • มีความรับผิดชอบ

ค่าตอบแทน

 • ค่าคอมมิชชั่น 5% (ค่าอาหาร)

ตัวแทนจัดส่งอาหาร รถมอเตอร์ไซค์ (Part-time)

รายละเอียดงาน

 • จัดส่งอาหารรอบเมืองเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว และใบขับขี่
 • ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถประสานงานจัดส่งได้
 • อ่านแผนที่ และติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ค่าตอบแทน

 • ส่วนแบ่งค่าจัดส่ง
 • ค่าซ่อมบำรุงพาหนะตามเงื่อนไขรอบการทำงาน

ตัวแทนจัดส่งอาหาร รถยนต์ (Part-time)

รายละเอียดงาน

 • จัดส่งอาหารรอบเมืองเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่
 • ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถประสานงานจัดส่งได้
 • อ่านแผนที่ และติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ค่าตอบแทน

 • ส่วนแบ่งค่าจัดส่ง
 • ค่าซ่อมบำรุงพาหนะตามเงื่อนไขรอบการทำงาน