ตำแหน่งรับสมัครงาน

ตัวแทนขาย

รายละเอียดงาน

 • เสนอขายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และประสานงานลูกค้าเบื้องต้น
 • ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนด
 • สร้างยอดขายตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการเสนอขาย
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีพฤติกรรมบริการที่ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ค่าตอบแทน

 • ค่าคอมมิชชั่น

ผู้ช่วยงานครัว

รายละเอียดงาน

 • ช่วยงานครัวทั่วไป ตามเวลานัดหมายของงานได้
 • งานเก็บล้างอุปกรณ์ และทำความสะอาดพื้นที่ในครัว

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการเรียนรู้งาน
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามเวลาที่กำหนด

ค่าตอบแทน

 • ค่าจ้างรายวัน 8 ชั่วโมง +ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน

ตัวแทนจัดส่งอาหาร รถมอเตอร์ไซค์ (Part-time)

รายละเอียดงาน

 • จัดส่งอาหารรอบเมืองเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 55 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว และใบขับขี่
 • ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถประสานงานจัดส่งได้
 • อ่านแผนที่ และติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ค่าตอบแทน

 • ส่วนแบ่งค่าจัดส่ง
 • ค่าซ่อมบำรุงพาหนะตามเงื่อนไขรอบการทำงาน

ตัวแทนจัดส่งอาหาร รถยนต์ (Part-time)

รายละเอียดงาน

 • จัดส่งอาหารรอบเมืองเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 55 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่
 • ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถประสานงานจัดส่งได้
 • อ่านแผนที่ และติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ค่าตอบแทน

 • ส่วนแบ่งค่าจัดส่ง
 • ค่าซ่อมบำรุงพาหนะตามเงื่อนไขรอบการทำงาน