Bank Account

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารต่างๆของเราได้โดยตรง

  • เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งทางไลน์หรือเฟสบุ๊ค เพื่อแสดงหลักฐานการโอนเงิน

Credit Card

รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป

  • ค่าธรรมเนียม 3%